Reference

Reference

Jste zde: Úvod » Reference

Štěpánka Pecháčková

„S Klárou Poupovou jsem absolvovala krátký, za to intenzivní koučink.

Pomohla mi uvědomit si spoustu věcí a najít cestu k řešení tehdy aktuálních starostí. Velmi jsem oceňovala její vstřícnost a pochopení.“

Michaela Wolná

„Díky vám jsem si v práci a vůbec obecně začala více věřit, jednat otevřeněji s lidmi i za cenu nesouhlasu z jejich strany.

Toho jsem se dříve velmi bála. Začala jsem se více pouštět do věcí, ze kterých mám strach a vystupovat ze své komfortní zóny, „žít věci“, které jsem si dříve nedovolovala, protože jsem podvědomě věřila, že si je nezasloužím. To vše vedlo k rozhodnutí změnit práci a přijmout pracovní nabídku, o které bych si předtím ani netroufla uvažovat, že bych na ni byla dostatečně dobrá.

Moc děkuju! Skvělá práce na mně.“

Míša Kousalová

„Ačkoli pro mne byl koučink něčím novým a neznámým, Klára vytvořila neskutečně přátelské a upřímné prostředí, které mi dalo možnost se otevřít myšlenkám, o kterých jsem ani neměla ponětí.

Nejvíc jsem ocenila fakt, že jsem nebyla do ničeho tlačena, na všechny závěry jsem si přišla sama, Klára byla jen prostředník, který mi pomohl se nasměrovat na tu správnou cestu. Ze získaných informací však čerpám stále, a to dnes a denně.“

Zkusíte první schůzku?